A Quest

understanding reconstructions in life

2007: Tungkol sa mga Doktor

May 9
“Hindi natin malalaman na may sakit tayo kung hindi tayo magpapatingin sa doktor,” yan ang sabi ng isang brother nung nag-exhort siya sa isang gathering. Totoo nga naman iyon. Naisip ko rin, kung kinakabahan na tayo sa ating sarili kasi hindi natin alam kung may sakit ba tayo o wala, mawawala lang iyong kaba na iyon kapag nagpatingin tayo sa doktor.
Ang mga doktor, hindi talaga masasabing healer. Kapag nagpatingin tayo sa kanila, nagbibigay sila ng mga gamot na maaari nating inumin upang gumaling tayo mula sa ating karamdaman. Kung hindi pa naman talaga malala ang ating karamdaman, nagbibigay din siya ng mga bagay na kailangang iwasan. Maaaring mga pagkaing nagtataglay ng caffeine tulad ng Coke, coffee, tea (kahit iced tea), at tsokolate. Maaari namang mga malalansang pagkain. Pero kung ano pa man ang mga ito, ipinagbawal siya upang hindi matuloy sa isang karamdaman ang mga sintomas na nararamdaman. Nasa sa atin na kung susundin natin ang kaniyang mga payo, tutal, may sarili naman tayong mga isipan. Ngunit kung sakaling hindi natin sundin ang kaniyang mga payo, tatanggapin pa rin nila tayo bilang mga pasiyente kapag bumalik tayo sa kanila dahil lumubha na ang ating karamdaman.

Naisip ko, may pagkakahalintulad sa isang doktor si Kristo. Nabigay Siya ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. Ngunit binigyan din Niya tayo ng kalayaan upang piliin kung anong nais natin. Kapag di tayo pumupunta sa Kaniya, maaaring akalain nating ok na ok ang buhay natin at hindi natin Siya kailangan, ngunit sa oras na makilala natin Siya, doon natin malalaman na talagang malala na ang sakit natin. Maaari rin namang takut na takot tayo dahil sa ating mga nararamdaman. Ngunit kapag lumapit tayo sa Kaniya at hiningi ang kaniyang tulong, mapapanatag ang ating kalooban. Sabi nga niya, “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot.”†

Hindi tulad ng isang doktor, si Kristo ang unang-unang taga-gamot natin. Kaya Niya tayong gamutin sa anumang ispiritual na karamdaman na mayroon tayo, basta hahayaan natin Siya.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: